Υδροπονικοί Θάλαμοι

Xortari 11
www.sathienitis.com Με την Υδροπονία, τα φυτά μεγαλώνουν στο νερό αντί για το χώμα. Τα ζώα τρέφονται πλέον με πράσινη βιολογική τροφή ενώ αυξάνουν ποιότητα κρέατος- γάλακτος και παραγωγικότητα, μειώνοντας δραστικά το κόστος σίτισης τους.

Ydroponia2 3
Xortari 33
Xortari 22
Zwa12